Konkurs ofert

Ogłoszenie konkursu

18.12.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na obsługę techniczną instalacji technologicznych basenu wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych oraz badaniem jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016).

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 23.12.2020r. do godziny 14:00.

Załączniki do konkursu:

Archiwum


18.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie naprawy nadproża.

Załączniki do konkursu:

Naprawa nadproża betonowego, polegająca na:

Wymianie belki betonowej na belkę w konstrukcji stalowej (na podstawie projektu technicznego),

w załączniku ślepy kosztorys.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 20.11.2020r. do godziny 12:00.

Załączniki do konkursu:

Nadproże – wymiana


06.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie następujących napraw.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Zapraszamy na wizję lokalną.

Termin składania ofert do 12.11.2020r. do godziny 10:00.

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie konkursu ofert na naprawę dachu hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18


30.09.2020


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na opracowanie ekspertyz technicznych oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie ekspertyzy