Hala Sportowa – cennik

1.Wynajem hali na wydarzenie sportowe
(Cała hala)
60 minut  350 zł  
2.Wynajem hali sportowej do celów promocyjnych i reklamowych
(Targi, konwenty, konferencje, reklamy telewizyjne, inne)
60 minut400 zł
3.Wynajem hali sportowej
(Wynajem hali sportowej w godz. 17.00 – 22.00, od poniedziałku do piątku)
60 minut300 zł

4.Wynajem hali sportowej
(Wynajem hali sportowej do godziny 17.00 oraz po godzinie 22.00 od poniedziałku do piątku)
60 minut210 zł
5.Wynajem I sektora hali sportowej
(Wynajem I sektora od poniedziałku do piątku)
60 minut110 zł
6.Wynajem I sektora hali sportowej
(Wynajem I sektora do godziny 17.00 oraz po godzinie 22.00 od poniedziałku do piątku)
60 minut80 zł
7.Wynajem hali sportowej
(Wynajem hali sportowej w soboty i niedziele)
60 minut210 zł  
8.Wynajem I sektora hali Sportowej (Wynajem I sektora w soboty i niedziele)60 minut80 zł  
9.Wynajem hali sportowej w okresie letnim (Wynajem hali sportowej od 01.06 do 31.08)60 minut210 zł  
10.  Wynajem I sektora hali sportowej w okresie letnim
( Wynajem I sektora od 01.06 do 31.08)
60 minut80 zł
11.Wynajem małej hali sportowej60 minut80 zł
12.Wynajem hali sportowej  dla szkół
(Szkoły prowadzące zajęcia na podstawie umowy)
60 minut150 zł (netto)
184,50 zł (brutto)
13.Wynajem I sektora hali sportowej dla szkół (Szkoły prowadzące zajęcia na podstawie umowy)60 minut50 zł (netto)
61,50 zł (brutto)
14.Wynajem małej hali sportowej dla szkół60 minut50 zł (netto)
61,50 zł (brutto)
15.  Opieka instruktorska(1 lekcja)
(Opieka instruktora OSiR Włochy)
45 minut  50 zł
16.Obsługa audio oraz obsługa tablicy
(Obsługa audio oraz tablicy wyników podczas zawodów sportowych na hali sportowej)
  60 minut35 zł
17.Wynajem powierzchni użytkowej w magazynku hali sportowej
(Podmioty/osoby prowadzące zajęcia sportowe, na podstawie umowy)
Miesiąc150 zł