“Włochowska Wielka MOC 2021”

Szanowni Państwo Z myślą o mieszkańcach Dzielnicy Włochy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy uczestniczy w zbiórce żywności dla osób najbardziej potrzebujących, w ramach akcji – „Włochowska Wielka Moc 2021”. Każdy, kto zechce wspomóc osoby potrzebujące, może w dniach 01.03 – 18.03. 2021 r. przekazać za naszym pośrednictwem produkty spożywcze, które zbieramy w specjalnie do tego celu wystawionych pojemnikach na terenie kompleksu przy ul. Gładkiej 18. Dziękujemy za wsparcie

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *