Konkurs ofert

„Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku.”

Oferty należy składać na adres email:(zamowienia@osirwlochy.waw.pl) do dnia (23.01.2023 r. godz. 9.00).

Zaproszenie do składanie ofert – obsługa ratownicza

Załączniki do zaproszenia – obsługa ratownicza

Informacja o wyniku postępowania – obsługa ratownicza 2023-skompresowany

Ogłoszenie konkursu

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na Ochronę i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w okresie od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 

Oferty należy składać e-mailem na adres: zamówienia@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert upływa 08.12.2022 r o godz. 9.00.

 Zaproszenie do składanie ofert

Załączniki do zaproszenia

Informacja o wyniku postępowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na Ochronę i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku. 

Oferty należy składać e-mailem na adres: zamówienia@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert upływa 20.06.2022 r o godz. 9.00.

pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

pdf ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA 

pdf ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA – ZAKTUALIZOWANE 15.06.2022 

pdf INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ

pdfPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

 

Ogłoszenie konkursu

 

Nr zamówienia: OSiR/PN/01/2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i przesył energii cieplnej dla obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  https://osirochota.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/50235, zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

 • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
 • pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pll


Poniżej link do postępowania:
 https://osirwlochy.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/50234


05.08.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18 ogłasza otwarty konkurs na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.

Oferty należy kierować na adres e-mail: zamowienia@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert: 12.08.2021 r. do godz. 9.00

Załączniki do konkursu:

 1. pdfOgłoszenie o zamówieniu;
 2. pdfFormularz cenowy;
 3. pdfProjektowane postanowienia umowy;
 4. pdfSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 5. pdfOdpowiedź na pytanie – Dotyczy postępowania na: dostawę wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego
  w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.
 6. pdfOdpowiedź na pytania – Dotyczy postępowania na: dostawę wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego
  w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie.
 7. pdfInformacja o wyniku postępowania

24.06.2021r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18 ogłasza konkurs ofert na organizację zajęć grupowych nauk pływania w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie.

Dokumenty należy składać do 01.07.2021r. do godz. 12.00, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18, z dopiskiem “Konkurs ofert – nauka pływania”.

pdfOgłoszenie konkursowe wraz załącznikiem.


18.12.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na obsługę techniczną instalacji technologicznych basenu wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych oraz badaniem jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016).

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 23.12.2020r. do godziny 14:00.

Załączniki do konkursu:

 1. pdfSUW – 2021
 2. pdfumowa SUW 2021 (2)
 3. pdfformularz cenowy SUW

Archiwum


18.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie naprawy nadproża.

Załączniki do konkursu:

Naprawa nadproża betonowego, polegająca na:

Wymianie belki betonowej na belkę w konstrukcji stalowej (na podstawie projektu technicznego),

w załączniku ślepy kosztorys.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Termin składania ofert do 20.11.2020r. do godziny 12:00.

Załączniki do konkursu:

pdfNadproże – wymiana


06.11.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie następujących napraw.

Oferty proszę kierować na maila: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

Zapraszamy na wizję lokalną.

Termin składania ofert do 12.11.2020r. do godziny 10:00.

Załączniki do konkursu:

pdfOgłoszenie konkursu ofert na naprawę dachu hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18


30.09.2020

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na opracowanie ekspertyz technicznych oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.

Załączniki do konkursu:

pdfOgłoszenie ekspertyzy

Skip to content