Konkurs ofert

Ogłoszenie konkursu

30.09.2020


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, ogłasza otwarty konkurs na opracowanie ekspertyz technicznych oraz przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.

Załączniki do konkursu:

Ogłoszenie ekspertyzy

Ogłoszenia o wynikach konkursu

Zapytania, odpowiedzi i komunikaty

Archiwum