Regulamin OSIR Włochy

Zapraszamy Państwa do zapozanania się z Regulaminem obowiązującym w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy.