Hala Sportowa – cennik

  1. Wynajęcie całej hali – (60 min.) 300,00 zł.
  2. Wynajęcie jednego sektora hali – (60 min.) 110,00 zł.
  3. Wynajęcie hali od poniedziałku do piątku do godz. 17:00 i po godz. 22:00 – (60 min.) 210,00 zł.
  4. Wynajęcie jednego sektora hali od poniedziałku do piątku do godz. 17:00 i po godz. 22:00 – (60 min.) 80 zł.
  5. Wynajęcie hali w weekendy – (60 min.) 210,00 zł.
  6. Wynajęcie hali na imprezy sportowe i inne – (60 min.) 350 zł.
  7. Obsługa audio oraz obsługa tablicy podczas zawodów sportowych – (60 min.) 40 zł.
  8. Wynajęcie hali w okresie letnim – (60 min.) 210 zł.
  9. Wynajęcie jednego sektora hali sportowej w okresie letnim – (60 min.) 80 zł.